Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Archiwum - Aktualności

24 października 2012 14:51

Projekt " Razem można więcej"

kapital_ludzki_graymale.jpg                   ue+efs_lmono_male.jpg


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

Uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyć będą w  projekcie „Razem można więcej!” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki.

Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są nieodpłatne. Po zakończeniu zajęć, szkoła zapewnia

powrót uczniów do miejsca zamieszkania.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu 
i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostaną również pomoce

dydaktyczne, zestawy książek, programy multimedialne, materiały edukacyjne oraz zestawy do doświadczeń.

W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą:

  • Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas 4-6 – Uczeń z Charakterem – nowoczesne i skuteczne techniki uczenia się,
  • Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas Gimnazjum – Gimnazjalista z klasą – nowoczesne i skuteczne techniki uczenia się,
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas 4-6 oraz Gimnazjum – Trening ortograficzny
  • Zajęcia dla uczniów klas 4-6 oraz Gimnazjum – Socjoterapia
  • Poradnictwo zawodowe dla uczniów klas Gimnazjum prowadzone w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery(SzOK).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego 
i złożenie go w sekretariacie szkoły lub u wyznaczonej osoby w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 października 2012 r. W przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje

również rodzic lub opiekun prawny.

Serdecznie zapraszamy!!!

 Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi projektu:

ulotka – pobierz

kwestionariusz – pobierz

regulamin - pobierz

Przeczytano: 643 razy. Wydrukuj|Do góry