Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Aktualności

09 września 2019 13:17 | Aktualności

Nabór do projektu "Zaprojektuj szkolny dziedziniec od nowa"
Nabór uczniów do projektu
 „Zaprojektuj szkolny dziedziniec od nowa” w ramach programu grantowego mPotęgi

       mFundacja rozstrzygnęła szóstą edycję swojego flagowego programu grantowego – mPotęgi. Granty na kreatywne uczenie matematyki otrzymało 112 projektów z całej Polski, w tym  zgłoszony przez Szkołę Podstawową
 im. M. Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim „Zaprojektuj szkolny dziedziniec od nowa". Nasza szkoła  otrzymała na jego realizację dofinansowanie w wysokości 2 500 zł.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty z podstaw geometrii (10 godz.) oraz zajęcia praktyczne z architektury krajobrazu (4 godz.). Warsztaty będą odbywały się dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Uczniowie będą kształcić umiejętność zastosowania podstaw geometrii
w architekturze krajobrazu. Efektem końcowym będzie wykonanie przez uczniów projektów dziedzińca szkolnego według własnego pomysłu pod kierunkiem nauczyciela matematyki oraz architekta krajobrazu. Na zakończenie warsztatów zostanie zorganizowana wystawa prac wykonanych przez uczniów. Wezmą one również udział w szkolnym konkursie. Uczniowie z klas 4-6
 w drodze głosowania wybiorą 3 najciekawsze projekty szkolnego dziedzińca.


Kryteria naboru do projektu

 

ZASADY REKRUTACJI

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji z zachowaniem zasad równości szans dziewcząt i chłopców wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów kl. IV – VI Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim podjęte zostaną następujące działania:

 

1. Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim.

2. Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

-        10 godzin warsztatów z podstaw geometrii,

-        4 godziny zajęć praktycznych z architektury krajobrazu.

 

3. Kryteria rekrutacji uczniów:

FORMALNE:

-        status ucznia klasy IV – VI Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim

-        zgoda rodziców/opiekunów (podpisana deklaracja uczestnictwa)

 

MERYTORYCZNE:

-        wyniki w nauce – oceny końcowe z matematyki i plastyki,

-        udział w konkursach przedmiotowych.

 

4. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

-        złożenie „Formularza zgłoszeniowego dziecka”,

-        analizę kryteriów rekrutacji,

-        stworzenie listy uczniów zakwalifikowanych.

 

5. W zajęciach projektowych będzie mogło wziąć udział 25 uczniów.

6. Rekrutacja do projektu trwa od 7.09.2019 r. – 26.09.2019 r.

7. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu: 27.09.2019 r.

8. Udział dziecka w projekcie jest równoznaczny z włączeniem rodziców w pomoc przy realizacji projektu:

 

- promocja projektu (dokumentacja fotograficzna, plakaty),

 

- współpraca z dziećmi, nauczycielami w trakcie przygotowań do wystawy prac wykonanych przez uczniów.

9. Uczeń bierze udział w obu formach zajęć (warsztaty z podstaw geometrii i zajęcia
 z architektury krajobrazu).

10. Zgłoszenia uczniów do projektu przyjmuje mgr Jerzy Baranowski.

 

 

 

 

Przeczytano: 208 razy. Wydrukuj|Do góry