Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Aktualności

06 marca 2019 20:38 | Aktualności

Konkurs "Młody Biolog"Regulamin konkursu „Młody Biolog”

Organizator konkursu:

- Szkoła Podstawowa w Ośnie Lubuskim  – nauczyciel biologii

Cele konkursu:

- propagowanie wiedzy biologicznej;

- posługiwanie się terminologią z zakresu biologii;

- samodzielne poszukiwanie, selekcjonowanie i wykorzystywanie w praktyce informacji z dziedziny biologii;

- poszerzanie własnej wiedzy i zainteresowań;

 

 Temat konkursu:

„Młody Biolog”

 

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas  V, VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Ośnie Lubuskim,  uczniów klas VII, VIII Młodzieżowego  Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim,

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie przez ucznia do nauczyciela biologii do dnia 20.03.2019.
  2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru.
  3. Test będzie zawierał maksymalnie 20 pytań.
  4. Uczniowie klasy V rozwiązują test z zakresu wiadomości z klasy V
  5. Uczniowie klasy VII rozwiązują test z zakresu wiadomości z klasy VII
  6. Uczniowie klasy VIII rozwiązują test z zakresu wiadomości z klasy VIII

 

Literatura obejmująca zakres wiedzy

- dla uczniów klas V - podręcznik dla klasy V – Puls Życia

- dla uczniów klas VII - podręcznik dla klasy VII – Puls Życia

- dla uczniów klas VIII - podręcznik dla klasy VIII – Puls Życia

Miejsce konkursu

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie , gabinet 19

 

Data konkursu i godzina

04.04. 2019 rok, (czwartek)

  • godzina 13.30   klasy V i VII
  • godzina 14.20   klasy VIII

 

Czas trwania

- test – 45 minut

 

 

Komisja konkursowa:

- o wyłonieniu zwycięzcy  Konkursu zdecyduje najwyższa liczba zdobytych punktów.

- z każdej klasy zostanie wyłoniony jeden uczeń  z najwyższą liczbą punktów i otrzyma miano „Młody Biolog”

-wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 09.04.2019 r.

 

 

Nagrody i wyniki konkursu:

 

- zwycięzcy uczniowie  otrzymają nagrody w postaci dyplomów i upominków,

- kryterium otrzymania tytułu „Młody Biolog”  przez ucznia z każdej klasy  to uzyskanie najwyższej liczby punktów na teście;

- osoby nagrodzone zostaną powiadomione o miejscu oraz czasie odbioru nagród,

- uczestnicząca Szkoła zostanie powiadomiona mailowo o wynikach konkursu,

- wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim.
 

Przeczytano: 149 razy. Wydrukuj|Do góry