Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Aktualności

19 kwietnia 2018 08:26 | Aktualności

Trwają egzaminy gimnazjalne
18 czerwca 2018 r. rozpoczęły się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne. Obejmują one wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin składa się z trzech części:

- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,

- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki,

- z języka obcego nowożytnego.

Każda część egzaminu przeprowadzana jest innego dnia.

Egzamin w Szkole Podstawowej w Ośnie Lub. pisze 56 uczniów. Przed wejściem na salę uczniowie losują miejsca. Przewodniczący zespołów przypominają, że na egzaminie nie można mieć przy sobie m.in. telefonu komórkowego, a testy należy rozwiązywać przy użyciu pióra lub długopisu z czarnym tuszem/atramentem.

Gimnazjaliści, ubrani na galowo i w pogodnych nastrojach, już pierwszego dnia gromadzili się od rana w szkole. Życzymy im powodzenia i będziemy wszyscy czekać z niecierpliwością na wyniki.  
Przeczytano: 254 razy. Wydrukuj|Do góry