Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Aktualności

02 października 2017 10:12 | Aktualności

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CUKIERKI” W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W OŚNIE LUBUSKIM

 

        Od października 2017 w klasie II szkoły podstawowej będzie prowadzony program „Wczesna profilaktyka – Program Cukierki”, który akcentuje znaczenie postawy nauczyciela w procesie wychowawczym. Program ma charakter propozycji, która może być modyfikowana i udoskonalana w zależności od potrzeb uczniów oraz warunków szkolnych.

Program jest rezultatem poszukiwań skutecznych metod dotarcia z wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji zdrowotnej do uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej. Centrum uwagi zajęć stanowi dziecko, które w wyniku realizacji tego programu ma nauczyć się samodzielnego wyboru zachowań właściwych dla własnego zdrowia i zdrowia innych ludzi.

        Program „Cukierki” to zajęcia, w których dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Program powstał w oparciu o bajkę pod tym samym tytułem autorstwa Agnieszki Grzelak. Bajka może stać się pretekstem do podjęcia tematu, który istnieje, ale nie jest konkretnie nazwany. Potrzeba naśladowania innych ułatwia dzieciom nauczenie się adekwatnych do sytuacji form zachowań. Używanie opowiadań, gdzie bohaterowie przedstawiają zachowania, które spowodowały autentyczną radość z rozwiązania problemu, niesie nadzieję, że dzieci mogą dzięki temu uczyć się takich zachowań. Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje ukazany wprost, lecz może zostać przez dzieci zidentyfikowany jeżeli miały już informacje lub obserwacje na ten temat. Jeżeli jest to im zupełnie obce będą uczyły się jedynie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Otrzymają informację, gdzie szukać pomocy. Wskazane zostają sposoby wzmacniania czynników chroniących jak wieź z bliskimi dorosłymi i nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Dzieci nabywają umiejętności, które mogą doskonalić w następnych latach rozwoju i edukacji.

        Bajka oraz zajęcia profilaktyczne powstały jako element szerszego programu realizowanego przez Fundację Homo Homini we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Źródło tekstowe:

Wczesna Profilaktyka Program Cukierki

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld

pod redakcją Grzegorz Pazia

Przeczytano: 202 razy. Wydrukuj|Do góry