Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.superszkolna.pl

25 czerwca 2019 12:50 | Aktualności

Dziękujemy !!!
Szanowni Państwo!

       Uroczyste zakończenie roku szkolnego za nami. Rozdanie świadectw, nagród i wyróżnień otworzyło drzwi do długo wyczekiwanych wakacji. Dzięki Państwa wspaniałemu odzewowi na nasz apel, by tym razem na spotkanie podsumowujące szkolne zmagania nie przynosić kwiatów, tylko datki na rehabilitację Mai, ta dziewczynka też będzie miała powody do radości. Proszę Państwa, swoją prośbę wystosowaliśmy dwa dni przed końcem roku, a mimo to dotarła ona do szerokiego grona rodziców i uczniów naszej szkoły. Byli Państwo bardzo hojni, gdyż oprócz licznych kwiatów dla nauczycieli, do wystawionych w klasach w całej szkole puszek trafiło 3364,92 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze). Już zostały przekazane adresatce, dzięki nim będzie mogła podjąć rehabilitację po ciężkiej operacji. Państwo i Państwa dzieci jesteście wielcy. Macie ogromne, wspaniałe, wrażliwe serca! W imieniu swoim, Mai i jej rodziców serdecznie, gorąco dziękujemy!!!!


Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim