Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.superszkolna.pl

05 marca 2018 13:57 | Aktualności

Bezpieczeństwo w internecie

          Realizując założenia polityki oświatowej, jakim w roku szkolnym 2017/2018 zostało ustanowione Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, psycholog szkolny p. Maja Michałek skonstruowała program psychoedukacyjny dotyczący cyberprzemocy. Programem zostały objęte klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. 
       Pierwszym etapem programu było przeprowadzenie diagnozy szkolnej, mającej na celu zbadanie występowania oraz nasilenia zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów Dzięki badaniu mogły zostać przedsięwzięte adekwatne działania profilaktyczne.
       Kolejnym krokiem były przeprowadzone przez wychowawców lekcje poświęcone zjawisku cybeprzemocy, według scenariusza skonstruowanego przez psychologa. Odbył się miedzyklasowy konkurs w formie testu, w którym uczniowie mogli wykazać się zapamiętanymi z lekcji wychowawczej informacjami. Konkurs był międzyklasowy, co oznacza, iż wygrać miała nie jednostka, ale klasa, w której średnia uzyskanych punktów będzie najwyższa. Na zwycięska klasę czekała nagroda w postaci braku zadań domowych po powrocie z ferii zimowych przez cały tydzień. 
       Klasa, która osiągnęła najwyższą średnią punktów była klasa IIIa gimnazjum. W związku z tym, iż klasy podstawowe podeszły do testu z wielkim zaangażowaniem oraz chęciami, psycholog skierował się z prośbą do Dyrekcji o przydzielenie nagrody osobno w klasach gimnazjum oraz podstawowych. Pani dyrektor Monika Wróbel bardzo chętnie przystała na taką propozycję. W związku z tym, poza klasą IIIa gimnazjum, nagrodzona została najlepsza klasa w klasach podstawowych - VIb. 
       Serdecznie gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w program!
Psycholog wyraża nadzieję, iż ten program psychoedukacyjno-profilaktyczny zaciekawił uczniów oraz przyczynił się do zwiększenia wiedzy odnośnie zjawiska cyberprzemocy. Ma nadzieję, iż młodzież dzięki zrozumieniu mechanizmów, form oraz skutków przemocy w sieci, nie będzie jej stosować. 

Specjalne podziękowania dla Pani Pedagog za konsultacje oraz pomoc przy tworzeniu programu oraz fotografie z testu.


Maja Michałek

psycholog szkolnyZdjęcia: