Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.superszkolna.pl

20 stycznia 2017 13:56 | Aktualności

Zajęcia profilaktyczne "Niewypały, niewybuchy oraz inne niebezpieczne przedmioty przyczyną kalectwa lub śmierci"

 

 

       Uczniowie Gimnazjum w dniu 20 stycznia 2017 r. uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych nt.: "Zachowanie w wypadku napotkania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych" oraz  "Niewypały, niewybuchy i inne niebezpieczne przeddmioty przyczyną kalectwa lub śmierci" przeprowadzonych przez Patrol rozminowania z Krosna Odrzańskiego.

Uczniowie zapoznali się z:

Zorganizowano pokaz sprzętu i wyposażenia patrolu rozminowania podczas, którego młodzież miała okazję przymierzyć ubiór sapera.

Zdjęcia: