Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.superszkolna.pl

18 października 2016 12:47 | Aktualności

Spotkanie z Policją

       W ramach profilaktyki 12 października 2016 r. odbyły się dla klas V-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum spotkania z dzielnicowym tutejszego rewiru Policji. Uczniowie obejrzeli pokaz multimedialny nt. "Odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne i cyberprzemoc". Mieli okazję wysłuchać wykładu oraz zadawać pytania. Policjant w trakcie tego spotkania poruszał tematy z zakresu demoralizacji, przemocy rówieśniczej oraz agresji, którą coraz częściej widać w codziennych zachowaniach uczniów.
Wytłumaczył, jakie są konsekwencje popełnienia czynu karalnego oraz jakimi „narzędziami prawnymi" dysponuje Sąd wobec sprawcy takiego czynu. Wytłumaczył także, iż po przekroczeniu 13 roku życia nieletni ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich za popełnione czyny karalne. Omówiono także zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu oraz czynów karalnych popełnianych przez osoby nieletnie z zakresu cyberprzemocy.

Zdjęcia: