Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.superszkolna.pl

30 maja 2016 10:20 | Aktualności

Informacja dla Rodziców klas I SP w roku szkolnym 2016 / 2017

Dnia 30 maja  2016 r. na tablicy ogłoszeń  w ZSP im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Ośnie Lubuskim wywieszono listę dzieci przyjętych do do klasy I SP na rok

szkolny 2016 / 2017