Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.superszkolna.pl

29 kwietnia 2016 11:06 | Aktualności

Informacja dla Rodziców dzieci 6-letnich

Dnia 29 kwietnia 2016r. na tablicy ogłoszeń  w ZSP im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Ośnie Lubuskim wywieszono listę dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok

szkolny 2016 / 2017