Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Konto Stowarzyszenia

                                 KRS  0000  40  96  61

Rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

                                        Nr : 63 8369 0008 0007 0683 2000 0010