Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP w Ośnie Lubuskim "Konwalia"

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim " Konwalia "

działa od 2011 roku, a jego celem jest promocja i wspieranie zadań edukacyjnych.

Będziemy  bardzo wdzięczni za finansowe wsparcie naszych działań,

które służą uczniom naszej szkoły.

Zachęcamy do przekazania na rzecz Stowarzyszenia 1 % podatku.

 KRS:  0000  40  96  61

Razem możemy wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły,

aby pozwolić dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania.REGULAMIN StypendiumKontakt:

stowarzyszeniekonwalia@o2.pl


 

 

 

Podstawowe informacje o naszej działalności

 

 

 

2011

 

Grudzień – założenie  organizacji. Jest nas 18 (nauczyciele i 2 osoby spoza grona pedagogicznego). Źródłem finansowania naszej działalności są składki członkowskie.

 

2012

 

Marzec – przystępujemy do programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zaczynamy przygotowywać potrzebną dokumentację.

 

Maj – składamy do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum (realizatora programu) wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2012”. Niestety, zabrakło nam 1 punktu (na 31 wniosków nasz był na miejscu 8, a 7 otrzymało dotację).

 

Wrzesień – zorganizowanie imprezy „ Pożegnanie lata”.

 

 

 

2013

 

Kwiecień – zakup ławek, krzeseł, biurka do jednego z gabinetów szkolnych (koszt 4709 zł).

 

Wrzesień – zakup kijków do Nordic Walking i 2 rakietek (koszt 1105 zł), niezbędnych do                                            prowadzenia zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego.

 

 

 

2014

 

Listopad – po długich staraniach uzyskujemy status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu  możliwe staje się, od stycznia 2015 r., przekazywanie przez podatników 1% podatku na rzecz  naszego Stowarzyszenia.

 

Grudzień – organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego (zysk 2970 zł).

 

 

 

2015

 

Luty – współorganizacja – z  Miejskim Domem Kultury w Ośnie Lubuskim – akcji pieczenia ciastek.

 

Maj – zakup laptopa dla szkoły (koszt 2099 zł).

 

Maj – współorganizacja – z  Urzędem Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim oraz  Miejskim Domem             Kultury – Dnia Dziecka (koszt 1094 zł).

 

Czerwiec – ufundowanie stypendiów naukowych dla 4 uczniów (łączna kwota 1600 zł).

 

Wrzesień – ufundowanie stypendium naukowego dla 1 ucznia (250 zł).

 

Październik – pokrycie kosztów zakupu sprzętu i montażu bezprzewodowej sieci internetowej na 2 i 3 piętrze budynku szkolnego (2800 zł).

 

Listopad – zakup nowego sprzętu nagłośniającego na potrzeby organizowania imprez  szkolnych (2411 zł).

 

Grudzień – organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego: sprzedaż ciast, wykonanie pierników, 2 występy (przedstawienia), licytacja przedmiotów, zaoferowanie bombek,  np. z konwalią (padła propozycja zamówienia w fabryce bombek), występ zespołu muzycznego, szkicowanie na żywo odwiedzających kiermasz gości, zwłaszcza dzieci, wystawa twórczości (obrazów) uczniów naszej szkoły, malowanie twarzy.

 

 

 

Działania roku 2015 niewątpliwie nie byłyby możliwe bez przekazania 1% podatku  na rzecz  naszego Stowarzyszenia. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5175, 80 zł (182 zeznania).

 

2016

 

 • Przystępujemy do programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach programu odbywa się konkurs grantowy przeprowadzany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.  Zaczynamy przygotowywać potrzebną dokumentację do naszego projektu „Na konwaliową nutę”.
 • Odbywa się Dzień Dziecka współorganizowany z Miejskim Domem Kultury i Urzędem Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. Finansujemy wynajem sprzętu nadmuchiwanego (zamków), prowadzimy zajęcia artystyczne, zawody sportowe, grę terenową, malowanie twarzy, konkurs talentów, zapewniamy nagłośnienie.

 

 • Otrzymujemy informację o pozytywnej weryfikacji i zakwalifikowaniu projektu „Na konwaliową nutę” do programu „Działaj Lokalnie” oraz przyznaniu dotacji na jego realizację.
 • Przyznajemy 2 stypendia naukowe dla ucz. kl. III gimnazjum (w wysokości łącznej 950 zł), które ci uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego
 • Przyznajemy 2 stypendia dla uczniów kl. II gimnazjum (w wysokości łącznej 700 zł), które ci uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego.
 • Przystępujemy do realizacji projektu „Na konwaliową nutę” – warsztaty muzyczne szkolnej orkiestry dziecięcej. To m.in. zgoda rodziców na przetwarzanie danych ich dzieci oraz ich wizerunku, dziennik zajęć, regulamin rekrutacji, pomoc w organizacji zajęć, promocja, umowy wolontariatu, użyczenie lokalu, tablica informacyjna.
 • Dofinansowujemy Szkolną Orkiestrę Dziecięcą w Ośnie Lubuskim przez zakup bębnów.
 • Dokonujemy zakupu nagród książkowych na potrzeby konkursu czytelniczego.  
 • Wspomagamy szkołę przez zakup testów próbnych dla klas III gimnazjum.

 

 • Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego. W czasie kiermaszu odbyła się prezentacja naszego projektu „ Na konwaliową nutę”, występy „zerówki”, klas I-III, klas IV-VI oraz inne atrakcje. Wyznaczone osoby zajęły się sprzedażą, dekoracją auli i II piętra, pakowaniem pierniczków, przygotowaniem ulotek informacyjnych, plakatów, zaproszeń, nagłośnieniem, bezpieczeństwem i innymi działaniami.

 

 

 

2017

 

 • Dofinansowanie druku książki „Wężownik” autorstwa uczniów naszego gimnazjum jako formy wspierania innowacji i talentów naszych uczniów.
 • Zakup pomocy dydaktycznych na rzecz uczniów klas początkowych. Dzieci pod kierunkiem swojego opiekuna były ogromnie zaangażowane w organizację kiermaszu bożonarodzenio-wego i ten zakup to  swoista  dla nich nagroda.
 • Otrzymanie wyróżnienia za projekt „Na konwaliową nutę” na podsumowaniu działalności stowarzyszeń.
 • Sfinansowanie pokazu historycznego pt. „Życie i kultura w średniowieczu” w wykonaniu Grupy Artystycznej „Rekonstrukto”. Odbiorcami tej żywej lekcji historii byli uczniowie całej szkoły.
 • Współorganizacja Dnia Dziecka w porozumieniu z Miejskim Domem Kultury w Ośnie Lubuskim, Nadleśnictwem Ośno Lubuskie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ośnie Lubuskim i Biblioteką Miejską w Ośnie Lubuskim. W kosztach partycypuje Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim i my. W związku z organizacją imprezy, oprócz pracy własnej, ponosimy wydatki na wynajem euro-bungee oraz zakup koniecznych materiałów.

 

Na zakończenie roku szkolnego

 

 • Przyznajemy i wręczamy 3 stypendia naukowe dla uczniów kl. III gimnazjum (w łącznej wysokości 1050 zł), 2 stypendia dla ucz. kl. II gimnazjum (w łącznej wysokości 400 zł), 1 stypendium dla ucznia kl. VI szkoły podstawowej (w wysokości 300 zł) oraz po raz pierwszy dla ucz. klas „0” (3 po 100 zł).

 

 • Wręczamy wydane drukiem książki „Wężownik” ich autorom.
 • Wręczamy przedstawicielom klas początkowych zakupione na ich rzecz pomoce dydaktyczne (mapy ścienne, globusy, torby z instrumentami).
 • Wyróżnieni wraz z rodzicami otrzymują  listy gratulacyjne Stowarzyszenia „Konwalia”.

 

  Nowy rok szkolny 2017/2018

 

 • Zakup brakujących zeszytów ćwiczeń dla uczniów gimnazjum oraz klas VII.
 • Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego. Praca własna członków stowarzyszenia oraz  zakup koniecznych materiałów.