Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Patron szkoły Maria Skłodowska-Curie

Nagroda Nobla z fizyki... obraz10.jpg [300x193]

W 1903 roku na Uniwersytecie Paryskim nadano Marii Skłodowskiej-Curie tytuł doktora nauk fizycznych z dopiskiem très honorable (summa cum laude). W grudniu tego samego roku otrzymała razem z mężem Nagrodę Nobla, którą podzielili z profesorem Becqurelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości.

Stanowiła ona  jedną z pierwszych Nagród Nobla w dziedzinie fizyki, i jednocześnie pierwszą, w której nagrodzono przedstawiciela Polski. Badania nad promieniotwórczością przyniosły Marii i Piotrowi wielką sławę.

 

Nagroda Nobla z chemii... obraz11.jpg [300x197]

Maria otrzymała nagrodę Nobla po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.
Po wielkich odkryciach oraz po odebraniu Nagrody Nobla wiele instytucji naukowych w Polsce przekazało wielkiej uczonej najwyższe tytuły i odznaczenia. Otrzymała tytuły doktora h.c. Uniwersytetu Warszawskiego (1909 r.), Uniwersytetu Lwowskiego i Politechniki Lwowskiej (1912 r.),Uniwersytetu Poznańskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (1924 r.). Należała do stałych członków Akademii Umiejętności od 1909 r. W 1911 r. Kiedy Maria Skłodowska-Curie otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla,  w swoim uzasadnieniu Komitet Naukowy Chemii Fundacji Nobla przyznał jej nagrodę indywidualną za rozwój chemii dzięki odkryciu polonu i radu oraz za zbadanie metalicznego radu i jego związków chemicznych.
obraz6.jpg [300x389]

 

„Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też o potrzebach ogółu.

Lecz potrzebują również marzycieli, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, ze nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną”.

                                    Maria Skłodowska - Curie

 


•       1867-1895r.     Dzieciństwo i młodość

•       1891-1933r.     Studia i wykłady na Sorbonie

•       1895r.              Małżeństwo z Piotrem Curie

•       1895-1898r.     Prace naukowe

•       1898r.              Odkrycie polonu i radu przez małżonków

•       1903r.              Nagroda Nobla z Fizyki

•       1906r.              Tragiczna śmierć Piotra

•       1911r.              Nagroda Nobla z Chemii

•       1920-1932r.     Podróże Marii

•       1933r.              Ostatnie wykłady na Sorbonie

•       1934r.              Śmierć Wielkiej Polki...


Dzieciństwo i młodość

Maria urodziła się jako 5 dziecko w znanej rodzinie nauczycielskiej. Jej dziadek Józef Skłodowski był szanowanym lubelskim pedagogiem.  Ojciec Władysław Skłodowski był nauczycielem matematyki, fizyki i dyrektorem kolejno dwóch warszawskich gimnazjów męskich, oraz prowadził w domu stancję dla chłopców. Matka zaś była dyrektorką prestiżowej, warszawskiej pensji dla dziewcząt z dobrych domów. Chorowała na gruźlicę i zmarła gdy Maria miała 12 lat. Ojciec był wolnomyślicielem, matka zaś głęboko wierzącą katoliczką.

Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie.

obraz3.jpg [300x195]

Maria Skłodowska urodziła się w tym domu - przy ulicy Freta 16 w Warszawie.

To tu mieści się teraz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

 

obraz4.jpg [269x340]    

Ojciec Władysław Skłodowski wykładał fizykę i matematykę w gimnazjum.  

 Zmarł w 1902r.

Matka Bronisława z Boguskich była przełożoną jednej z najlepszych szkół żeńskich w Warszawie.

Zmarła w 1876r.

obraz5.jpg [300x236]

RODZEŃSTWO:

Zofia - zmarła jako czternastoletnia dziewczynka w r. 1876 podczas epidemii tyfusu w Warszawie.

Helena - nauczycielka i wizytatorka szkół w Warszawie.

Józef - późniejszy doktor medycyny, ordynator szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Bronisława - z czasem doktor medycyny, współzałożycielka sanatorium dla gruźlików w Zakopanem.

obraz7.png [333x444]

•W Paryżu, w 1891r. Maria zdała jako pierwsza kobieta w historii egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemiiSorbony.
•W dzień studiowała a wieczorami pracowała jako korepetytorka z trudem zarabiając na utrzymanie.
W 1893 r. uzyskała licencjat z fizyki i zaczęła pracować jako laborantka w przemysłowym laboratorium zakładów Lippmana.
•W tym czasie dalej studiowała na Sorbonie uzyskując drugi licencjat z matematyki w 1894r. 

Francuski fizyk Henri Becquerel badał świecenie niektórych

materiałów,  które wcześniej oświetlał światłem słonecznym.

Wśród tych materiałów były też sole uranu.

Był rok 1896 – któregoś dnia była brzydka pogoda...


Becquerel, nie uważał swego odkrycia

za bardzo ważne i pracował nadal nad

badaniem zjawiska fluorescencji.

 

Tymczasem do jego pracowni na praktykę

przybyła młoda studentka z Polski.

Nazywała się Maria Skłodowska.

 

Becquerel bardzo się ucieszył i  dał jej

za zadanie zbadać własności materiału

który wysyła odkryte przez niego

promieniowanie.

Ona tymczasem kończyła już studia

i rozpoczynała przygotowywanie swej

pracy doktorskiej.

 

W swoim pamiętniku pisała tak:

obraz8.jpg [1412x742]

 

obraz9.jpg [300x304]

•Wiosna  1894r. Poznała uczonego, Piotra Curie, z którego imieniem miała złączyć swe życie i prace.
25 lipca 1895. W Sceaux pod Paryżem odbył się ciszy i skromny ślub Marii Curie- Skłodowskiej z Piotrem Curie. Pierre zarekomendował Marię Becquerelowi, Który zaproponował jej podjecie studiów doktoranckich pod jego opieką.
•Maria początkowo z pomocą młodego chemika robiącego licencjat- A.Debierne rozpoczęła żmudną pracę rozdzielenie rudy uranowej na pojedyncze związki chemiczne i poszukiwanie związku powodującego jej wysoką radioaktywność. Do zespołu tego dołączył później Pierre. Badania te,  po czterech latach doprowadziły do odkrycia najpierw polonu, a następnie dużo bardziej radioaktywnego radu, a także do wyjaśnienia prawdopodobnych przyczyn zjawiska radioaktywności jako efektu rozpadu jąder atomów.

Obydwoje z mężem bardzo gorliwi  pracowali nad zbadaniem własności

odkrytych pierwiastków i  możliwym ich zastosowaniem.

Do prac dołączyła także  ich córka – Irena.

Piotr konstruował nowe  urządzenia pomiarowe.

Niestety w 1906 roku  Piotr zginął w wypadku  na jednej z ulic Paryża.

Jeszcze za życia Piotra  rozpoczęli badania nad zastosowaniem   promieniotwórczosci do celów

leczenia nowotworów.

 

PODSUMOWANIE  - Dzieło MARII:

1.Odkrycie  2-ch nowych pierwiastków :  Polonu i Radu
2.Skonstruowanie nowych instrumentów pomiarowych
3.Opracowanie nowych metod badawczych
4.Wprowadzenie do fizyki nowego pojęcia – „promieniotwórczość”
5.Zapoczątkowanie nowych dziedzin nauki:
•fizyka jądrowa
•radiochemia
•fizyka medyczna – radioterapia
6.Przykład dla innych:
•od poświęcenie do sukcesu,
•od odkryć naukowych do ich zastosowań
7.Fizyka – nauka także dla kobiet

W dniu 4 lipca 1934r. W sanatorium Sancellemoz w Sabaudii zmarła Maria Skłodowska-Curie.

Gasła w ciągu długich tygodni choroby, wyczerpana nadludzką pracą, osłabiona wieloletnim

działaniem promieni szkodliwych dla zdrowia. W czasie choroby do ostatnich dni życia nie przestawała kierować pracami Instytutu. Największą jej troską był dalszy rozwój nauki o promieniotwórczości. Najbliższym swym współpracownikom - córce, Irenie, i zięciowi - przekazała w bolesnej spuściźnie obowiązek racy badawczo-naukowej. Jak przed laty , po śmierci męża umiała wynieść ideał pracy ponad cierpienie, tak też swoim dzieciom wskazywała moc, co rodzi się z bólu. A w dziedzinie stosunków z ludźmi nakazywała córkom prostotę. Ciało jej spoczęło obok męża na skromnym cmentarzyku w Sceaux pod Paryżem.

Znów, jak przed laty, podczas pogrzebu Piotra Curie, orszakowi żałobnemu towarzyszyli jedynie najbliżsi.