Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Karta Praw Każdej Jednostki Ludzkiej

Karta Praw Każdej Jednostki Ludzkiej

Każdy ma prawo do:

- myślenia - czasami - wyłącznie o sobie
- proszenia o wsparcie psychiczne gdy tego potrzebuje
- krytycyzmu i wyrażania swojego protestu
- własnych opinii i przekonań
- błędów w dochodzeniu prawdy
- zwrócenia się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów
- mówienia:,,nie, dziękuje",,,proszę mi wybaczyć, ale nie...
- niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą
- samotności, nawet gdy inni potrzebują jego towarzystwa
- własnych odczuć, nawet gdy dla innych są one bezsensowne
- zmiany swojego zdania i sposobu postępowania
- negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia

 

Nigdy nie musisz:

- być w 100% doskonały
- iść za tłumem
- cenić destrukcyjnych osób
- prosić o coś ludzi nieżyczliwych
- przepraszać za bycie sobą
- pokazywać wszystkich swoich możliwości
- czuć się winnym za swoje pragnienia
- uczestniczyć w niemiłych sytuacjach
- rezygnować dla innych ze swojej tożsamości
- podtrzymywać niekorzystnych związków
- robić wiecej niż pozwalają ci na to możliwości
- robić czegoś, na co naprawdę nie masz ochoty
- przystosować się do niezrozumiałych wymogów
- dawać czegoś, czego nie chcesz dać
- obciążać siebie za złe zachowanie innych
- zapominać o sobie, bo inni tak chcą

Niniejszy katalog praw jednostki ludzkiej opracowała amerykańska organizacja PASA zajmująca się działaniami na rzecz ochrony praw człaowieka.