Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Rada Rodziców

 

        Skład    Rady    Rodziców

  Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w  Ośnie  Lubuskim

rok szkolny 2018/2019


 


Zarząd Rady Rodziców:


Przewodnicząca - Mariola Rogoś

Z-ca przewodniczącej - Dorota Błaszczak

Skarbnik - Anna Miksa

Sekretarz - Katarzyna Widziewicz