Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Rada Rodziców

 

        Skład    Rady    Rodziców

  Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w  Ośnie  Lubuskim

rok szkolny 2019/2020


 


Zarząd Rady Rodziców:


Przewodnicząca - Mariola Rogoś

Z-ca przewodniczącej - Michał Kubiak

Skarbnik - Aneta Hutyra

Sekretarz - Katarzyna Błońska