Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole realizowano projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA", "RADOSNA SZKOŁA"

Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

(czwartki)

 

Data


Forma spotkania

 

20.09.2018r.

 

Spotkania z wychowawcami

organizacja roku szkolnego 2018/2019

informacje o egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie ósmoklasisty

 

08.11.2018r.

 

Dzień otwarty

 

11.12.2018r.

 

Spotkania z wychowawcami.

Powiadomienie o proponowanych ocenach z przedmiotów
i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w I semestrze

 

07.02.2019r.

 

Dzień otwarty

 

21.03.2019r.

 

Dzień otwarty

 

09.05.2019r.

 

Spotkania z wychowawcami.

Powiadomienie o proponowanych ocenach z przedmiotów

i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

 

 

 Spotkania z wychowawcami odbywają się w godzinach:

16.30 – klasy 0 - III SP

17.00 – klasy IV – VI  SP

17.30 - klasy VII - VIII SP  i  Gimnazjum


Dzień otwarty – 17.00 -18.00