Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Zebrania z rodzicami

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

(czwartki)

 

Data


Forma spotkania

 

19.09.2019r.

 

Spotkania z wychowawcami

organizacja roku szkolnego 2019/2020

informacje o egzaminie ósmoklasisty

 

14.11.2019r.

 

Dzień otwarty

 

12.12.2019r.

 

Spotkania z wychowawcami.

Powiadomienie o proponowanych ocenach z przedmiotów
i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w I semestrze

 

05.03.2020r.

 

Dzień otwarty

 

16.04.2020r.

 

Dzień otwarty

 

14.05.2020r.

 

Spotkania z wychowawcami.

Powiadomienie o proponowanych ocenach z przedmiotów

i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

 

 

04.06.2020r.

 

Dzień otwarty

 

 Spotkania z wychowawcami odbywają się w godzinach:

16.30 – klasy 0 - III SP

17.00 – klasy IV – VI  SP

17.30 - klasy VII - VIII SP  


Dzień otwarty – 17.00 -18.00