Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim

W roku szkolnym 2019/2019 w szkole realizujemy projekty :"OWOCE W SZKOLE", "SZKLANKA MLEKA"

Działalność Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenia  Przyjaciół  Zespołu  Szkół Publicznych  

w  Ośnie  Lubuskim    „ Konwalia ”

Podstawowe informacje o naszej działalności

 

2011

 • Spotkanie założycielskie (1 grudnia)  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Zespołu  Szkół Publicznych   w  Ośnie  Lubuskim    „ Konwalia ”.
 • Jest nas 19 (16 nauczycieli i 3 osoby spoza grona pedagogicznego). Źródłem finansowania naszej działalności będą składki członkowskie.
 • Tworzymy dokumentację konieczną do funkcjonowania stowarzyszenia, wybieramy władze.

 

2012

 • Wobec szczupłości środków własnych staramy się o pozyskanie ich ze źródeł zewnętrznych i przystępujemy do programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Wolności. Zaczynamy przygotowywać potrzebną dokumentację.
 • Składamy do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum (realizatora programu) wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2012”. Niestety, zabrakło  nam 1 punktu (na 31 wniosków nasz był na miejscu 8, a 7 otrzymało dotację).
 • Organizujemy imprezę „ Pożegnanie lata”.

 

2013

 • Prowadzimy starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. W tym celu powstaje obszerna dokumentacja kierowana do sądu.
 • Doposażenie szkoły – zakup stolików, krzeseł i biurka do jednego z gabinetów szkolnych.
 • Doposażenie szkoły – zakup kijków do Nordic Walking i 2 rakietek, niezbędnych do prowadzenia zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego.

                 

 

2014

 • Po długich staraniach uzyskujemy status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu  możliwe staje się – od stycznia 2015 r. – przekazywanie przez podatników 1%                    podatku na rzecz  naszego Stowarzyszenia.
 • Organizujemy kiermasz bożonarodzeniowy.

 

 

 

 

2015

 • Współorganizacja – z  Miejskim Domem Kultury w Ośnie Lubuskim – akcji pieczenia ciastek.
 • Zakup laptopa dla szkoły.
 • Współorganizacja Dnia Dziecka wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim oraz  Miejskim  Domem Kultury.
 • Ufundowanie stypendiów naukowych dla 4 uczniów klas III gimnazjum (łączna kwota 1600 zł) na zakończenie roku szkolnego.
 • Ufundowanie stypendium naukowego dla 1 ucznia gimnazjum (250 zł) na początku nowego roku szkolnego.
 • Pokrycie kosztów zakupu sprzętu i montażu bezprzewodowej sieci internetowej na 2  i 3 piętrze budynku szkolnego.
 • Zakup nowego sprzętu nagłośniającego na potrzeby organizowania imprez  szkolnych.
 • Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego: sprzedaż ciast, wykonanie pierników, 2 występy (przedstawienia), licytacja przedmiotów, występ zespołu muzycznego, szkicowanie na żywo gości odwiedzających kiermasz (zwłaszcza dzieci), wystawa twórczości (obrazów) uczniów naszej szkoły, malowanie twarzy.

 

Działania roku 2015 i kolejnych niewątpliwie nie byłyby możliwe bez przekazywania przez ofiarodawców 1% podatku  na rzecz  naszego Stowarzyszenia.

 

2016

 • Przystępujemy do programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach programu odbywa się konkurs grantowy przeprowadzany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.  Zaczynamy przygotowywać potrzebną dokumentację do naszego projektu „Na konwaliową nutę”.
 • Odbywa się Dzień Dziecka współorganizowany z Miejskim Domem Kultury i Urzędem Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. Finansujemy wynajem sprzętu nadmuchiwanego (zamków), prowadzimy zajęcia artystyczne, zawody sportowe, grę terenową, malowanie twarzy, konkurs talentów, zapewniamy nagłośnienie.
 • Otrzymujemy informację o pozytywnej weryfikacji i zakwalifikowaniu projektu „Na konwaliową nutę” do programu „Działaj Lokalnie” oraz przyznaniu dotacji na jego realizację.
 • Przyznajemy 2 stypendia naukowe dla ucz. kl. III gimnazjum (w wysokości łącznej 950 zł), które ci uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego.
 • Przyznajemy 2 stypendia dla uczniów kl. II gimnazjum (w wysokości łącznej 700 zł), które ci uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego.
 • Przystępujemy do realizacji projektu „Na konwaliową nutę – warsztaty muzyczne Szkolnej Orkiestry Dziecięcej”. To m.in. zgoda rodziców na przetwarzanie danych i  wizerunku ich dzieci , dziennik zajęć, regulamin rekrutacji, pomoc w organizacji zajęć, promocja, umowy wolontariatu, użyczenie lokalu, tablica informacyjna.
 • Dofinansowujemy Szkolną Orkiestrę Dziecięcą w Ośnie Lubuskim przez zakup bębnów.
 • Dokonujemy zakupu nagród książkowych na potrzeby konkursu czytelniczego.  
 • Wspomagamy szkołę przez zakup testów próbnych dla klas III gimnazjum.
 • Organizujemy kiermasz bożonarodzeniowy. W czasie kiermaszu odbywa się prezentacja naszego projektu „ Na konwaliową nutę”, występy „zerówki”, klas I-III, klas IV-VI oraz inne atrakcje. Wyznaczone osoby zajmują się sprzedażą, dekoracją auli i II piętra, pakowaniem pierniczków, przygotowaniem ulotek informacyjnych, plakatów, zaproszeń, nagłośnieniem, bezpieczeństwem i innymi działaniami.

 

2017

 • Dofinansowanie druku książki „Wężownik” autorstwa uczniów naszego gimnazjum jako formy wspierania innowacji i talentów naszych uczniów.
 • Zakup pomocy dydaktycznych na rzecz uczniów klas początkowych. Dzieci pod kierunkiem swojego opiekuna były ogromnie zaangażowane w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego i ten zakup to  swoista  dla nich nagroda.
 • Sfinansowanie pokazu historycznego pt. „Życie i kultura w średniowieczu” w wykonaniu Grupy Artystycznej „Rekonstrukto”. Odbiorcami tej żywej lekcji historii byli uczniowie całej szkoły.
 • Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania na spotkaniu stowarzyszeń w Sulęcinie przyznaje nam wyróżnienie w kategorii RADOŚĆ programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 za realizację projektu „Na konwaliową nutę – warsztaty muzyczne Szkolnej Orkiestry Dziecięcej”.
 • Współorganizacja Dnia Dziecka w porozumieniu z Miejskim Domem Kultury w Ośnie Lubuskim, Nadleśnictwem Ośno Lubuskie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ośnie Lubuskim i Biblioteką Miejską w Ośnie Lubuskim. W kosztach partycypuje Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim i my. W związku z organizacją imprezy, oprócz pracy własnej, ponosimy wydatki na wynajem euro-bungee oraz zakup koniecznych materiałów.
 • W trakcie zakończenia roku szkolnego:

1) przyznajemy i wręczamy 3 stypendia naukowe dla uczniów kl. III gimnazjum (w łącznej wysokości 1050 zł), 2 stypendia dla uczniów kl. II gimnazjum (w łącznej wysokości 400 zł), 1 stypendium dla ucznia kl. VI szkoły podstawowej (w wysokości 300 zł) oraz po raz pierwszy dla uczniów klas „0” (3 po 100 zł),

2) wręczamy wydane drukiem książki „Wężownik” ich autorom,

3) wręczamy przedstawicielom klas początkowych zakupione na ich rzecz pomoce dydaktyczne (mapy ścienne, globusy, torby z instrumentami),

4) wyróżnieni wraz z rodzicami otrzymują  listy gratulacyjne Stowarzyszenia „Konwalia”.

 • Zakup brakujących zeszytów ćwiczeń dla uczniów gimnazjum oraz klas VII.
 • Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego. Praca własna członków stowarzyszenia oraz  zakup koniecznych materiałów.

2018

 • Przeznaczenie środków na szkolne imprezy związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego do Niemiec drużyny medycznej „Joannici”.
 • Przyznajemy i wręczamy 3 stypendia naukowe dla uczniów kl. III gimnazjum (w łącznej wysokości 1050 zł) oraz 3 stypendia dla uczniów szkoły podstawowej (w łącznej wysokości 450 zł).
 • Realizacja (od września do grudnia) projektu „30 na 2 ratuje życie – warsztaty szkolnej drużyny medycznej „Joannici” , opierającego się na wolontariacie członków Stowarzyszenia i innych osób. Z  pieniędzy pozyskanych w ramach projektu oraz własnego wkładu finansowego „Konwalii” zostaje zakupiony wysokiej klasy sprzęt na potrzeby szkolnej drużyny medycznej.
 • Dofinansowanie  wyjazdu szkoleniowego „Joannitów” na spotkanie szkolnych służb medycznych w Barlinku.
 • Współfinansowanie nagród pieniężnych dla uczestników festiwalu piosenki polskiej „Od odzyskania niepodległości do współczesności”.
 • Sfinansowanie zakupu 3 segmentów szafek ubraniowych.
 • Zakup materiałów potrzebnych na organizację kiermaszu bożonarodzeniowego i jego przeprowadzenie.

2019

 • Przeznaczenie darowizny firmy Asseco Poland S.A. na zakup robota edukacyjnego do nauki programowania dla uczniów szkoły podstawowej.
 • Sfinansowanie doposażenia szkolnej apteczki pierwszej pomocy.
 • Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania na spotkaniu stowarzyszeń w Sulęcinie przyznaje nam wyróżnienie w kategorii RATUJMY ŻYCIE programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X” 2018 za realizację projektu pt. „30 na 2 ratuje życie – warsztaty szkolnej drużyny medycznej Joannici”.
 • Współfinansowanie koncertu polskich pieśni patriotycznych  grupy z Poznania z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów na zajęcia warsztatowe na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Zakup baterii do laptopa szkolnego.
 • Współfinansowanie Dnia Dziecka.
 • Sfinansowanie wyjazdu „Joannitów” na warsztaty laboratoryjne na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Przyznajemy i wręczamy 2 stypendia naukowe dla uczniów kl. III gimnazjum (w łącznej wysokości 900 zł) oraz 4 stypendia dla uczniów szkoły podstawowej (w łącznej wysokości 1000 zł).